پزشکی و پیراپزشکی
پیشروان عدالت پارس
پزشکی و پیراپزشکی
پیشروان عدالت پارس

انجام تمامی خدمات ثبتی در موسسه حقوقی پیشروان عدالت پارس زیر نظر کارشناسان و وکلای سطح اول کشور

وام شکایت و تنظیم شکوائیه​

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

تشکیل پرونده در شعب مربوطه​

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

پیگیری از طریق مراحل قضایی (کلانتری_آگاهی)​

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

معرفی دلیل و شرکت در وقت تأیین شده و پیگیری تا حصول نتیجه و اجرای رأی ​

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor