پیشروان عدالت پارس

تعزیرات ، کسب و کار و قاچاق

موسسه پیشروان عدالت پارس

تعزیرات امور بهداشتی و درمانی​

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

تعزیرات امور

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

گران فروشی ارز

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

گرانفروشی کالا

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

تعزیرات حکومتی کالا و ارز

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

نظارت بر صنعت و توزیع کالا و خدمات

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

اخلال کننده در عرضه دام و توضیع گوشت​

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

تخلفات و امور گمرکی

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

احتکار کالا

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor